Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast

Oct 13, 2020

Svenska Bangolfförbundets "spindel i nätet"  generalsekreterare Mats Nilsson berättar om vad som ingår i hans arbetsuppgifter, hur han kom in i bangolffamiljen, vad han tror om svensk bangolf i framtiden och lite annat.


Oct 13, 2020

Eddie Söderlund, anställd på 25% som barn- och ungdomskonsulent i förbundet, berättar om sina arbetsuppgifter, tankar och ideer inom bangolfen.                                             

Eddies huvuduppgift är att driva verksamheten i...