Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast

May 23, 2021

Möt Svenska Bangolfförbundets nya ordförande Mats Söderkvist som berättar om sin bakgrund inom sporten i allmänhet och inom bangolfen i synnerhet. Hur han ser på framtiden och vilka likheter och erfarenheter man kan dra nytta av från andra sporter...och mycket annat.