Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast


Oct 13, 2020

Eddie Söderlund, anställd på 25% som barn- och ungdomskonsulent i förbundet, berättar om sina arbetsuppgifter, tankar och ideer inom bangolfen.                                             

Eddies huvuduppgift är att driva verksamheten i SBGF:s ungdomskommitté.