Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast

Nov 19, 2021

Ulf  Swedberg började sin bana som bangolfare i Kungälv för 40 år sedan. Mycket har hänt sedan dess...uppehåll i 20 år...biljard...flytt till Västerås...och plötsligt kom en raketartad come-back...           

Lyssna när Ulf berättar om sin nystart i bangolfvärlden. 


Nov 8, 2021

Intervju med : Max Zakrisson, Sundsvall & Isabell Möller, Gulbergsbro & Carina Temmel, Sundsvall & Patrik Wass, Haga & Carolin Svensson, Tyresö & Eddie Söderlund, Sundsvall