Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast

Dec 20, 2020

Mediaspikens grundare Annelie Lundell berättar om sina 50 år i bangolfens värld. Följ med på 50 minuters blandade minnen och få en inblick i sportens utveckling uppdelat på två delar A och B. 


Dec 19, 2020

Mediaspikens grundare Annelie Lundell berättar om sina 50 år i bangolfens värld. Följ med på 50 minuters blandade minnen och få en inblick i sportens utveckling, uppdelad i två delar A och B.


Nov 13, 2020

Per Mattsson berättar om arbetet i TORK - Tävlings och Regel Kommittén. Vem som ansvarar för vad inom kommittén och lite egna tankar, ideer och minnen från många år inom bangolfen.


Oct 13, 2020

Svenska Bangolfförbundets "spindel i nätet"  generalsekreterare Mats Nilsson berättar om vad som ingår i hans arbetsuppgifter, hur han kom in i bangolffamiljen, vad han tror om svensk bangolf i framtiden och lite annat.


Oct 13, 2020

Eddie Söderlund, anställd på 25% som barn- och ungdomskonsulent i förbundet, berättar om sina arbetsuppgifter, tankar och ideer inom bangolfen.                                             

Eddies huvuduppgift är att driva verksamheten i...