Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast


Oct 13, 2020

Svenska Bangolfförbundets "spindel i nätet"  generalsekreterare Mats Nilsson berättar om vad som ingår i hans arbetsuppgifter, hur han kom in i bangolffamiljen, vad han tror om svensk bangolf i framtiden och lite annat.