Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast

Nov 13, 2020

Per Mattsson berättar om arbetet i TORK - Tävlings och Regel Kommittén. Vem som ansvarar för vad inom kommittén och lite egna tankar, ideer och minnen från många år inom bangolfen.