Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast

Feb 25, 2022

En presentation av Helene "Lena" Lindahl, anställd som Svenska Bangolfförbundets Generalsekreterare fr o m april-2022. 

Lena berättar om sin mycket breda erfarenhet av att arbeta inom olika organisationer inom idrotten