Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast


Aug 10, 2020

En presentation av förbundets nyanställde Magnus Lampert.

Han berättar om sina ideer och tankar, om vad han kan tillföra svensk bangolf och vad han brinner för.

Magnus har lång och bred erfarenhet av idrott på många sätt i olika sammanhang.