Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast

Jan 14, 2021

Agneta Harrysson berättar om arbetet i mediakommittén och om hennes kometkarriär inom bangolfen på olika sätt. 

Christian Eriksson berättar om verksamheten i utbildningskommittén och om sin relativt ovanliga men för bangolfen mycket bra prioritering... Christian är en viktig kugge som alltid har tagit...