Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast

Mar 20, 2022

En av världens bästa bangolfare kommer från Sverige och heter Carl-Johan Ryner. 

Calle berättar om sina tankar och ideer från grundträning till mästerskap och mycket annat. allting började 1989...