Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast

Jun 6, 2021

Mari Aldrev, aktuell som ny i förbundsstyrelsen kommer med ny energi och stort engagemang. Mari ingår i ungdomskommittén och har mycket ny kunskap att tillföra bangolfen genom sin långa erfarenhet av arbete med en viktig grupp i samhället: människor med funktionshinder.