Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast


Jun 27, 2020

Marcus "Mojje" Ljungblad, Skoghall och Eric Bohlin, Uppsala (Tanto) berättar om jobbet som bangolfinstruktörer.

Jobbet som sår frön för klubbar att odla för att senare skördas i landslaget.