Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast


Feb 14, 2021

Hans Bergström berättar om arbetet i utvecklingskommittén och om sina egna tankar och idéer om bangolfens verksamhet. Vi får veta hur namnet MOS kom till och höra om ett spännande och ovanligt sätt att  besluta om arrangörsskap när  Sverige/Tanto fick VM 2011.