Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast


Aug 25, 2020

Fredrik är en populär, trevlig och hjälpsam kille som stortrivs bland barn och ungdomar både i det civila jobbet som grundlärare mot fritidshem och inom bangolfen. "Tage" hade flera arbetsuppgifter för SBGF på USM i Umeå. Den stora biten var att hjälpa, stötta och coacha alla ungdomar oavsett klubb.