Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast


Aug 25, 2020

Intervjuer med några av 2020 års USM-vinnare:

Lina Lennestål, Umeå

Systrarna Alison, Elin och Jill Spets från Uppsala

Matteus Lundin, Örnsköldsvik

Leonard Nordlund, Umeå

Hugo Hörnsten, Örnsköldsvik