Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast


Jul 23, 2020

Charlotte Dybro - stark ledare i Skellefteå som brinner för ungdomsverksamheten, berättar om vägen från rekrytering till USM. Tips - tankar - konkreta förslag!

Gabriella Olsen - engagerad förälder i Skellefteå berättar om sina tankar och ideer om hur bra ungdomsverksamhet bedrivs.