Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast


Jul 23, 2020

Emilia Björklund, Tanto - rutinerad spelare i USM-sammanhang med vinst i FC från förra USM i Umeå i bagaget.

Jasper Nilsson, Malmö - långväga deltagare som gör sitt 4:e USM

Knut Olsen, Skellefteå - duktig bowlare som gör debut på USM i rekordstort gäng från Skellefteå

Annelie Lundell - USM statistik och resultat från föregående USM