Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast


Jul 23, 2020

Carina Lindström - drivande idespruta, berättar om USM arrangemanget i Umeå och om ungdomsverksamhet m.m.

Christer Nordlund, Umeå -  förälder till Leonard och Maj som ska spela USM  i Umeå, delger sina ideer, funderingar och förslag om bangolf som förälder, f.d. spelare och allmänt bangolfintresserad.