Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast


Jun 27, 2020

Jesper Lindberg, Örnsköldsvik och Alexander Malina, Olofström berättar om jobbet som bangolfinstruktörer.

Jobbet som sår frön för klubbar att odla för att senare skördas i landslaget.