Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast


Feb 7, 2021

Stefan "Laban" Gillberg berättar om arbetet i sportkommitten och om det spännande målet som hägrar för 2025 "Sverige ska ha världens bästa landslag". 

Vi får även höra om egna minnen...från Götene till internationella framgångar...vad inbördeskrig och "Laban" har gemensamt...och mycket mera intressanta tankar...