Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast

Dec 17, 2021

Markus är en god förebild och har en mycket seriös inställning till sporten bangolf. Han är domare och ungdomsledare - en bra kombination.  


Nov 19, 2021

Ulf  Swedberg började sin bana som bangolfare i Kungälv för 40 år sedan. Mycket har hänt sedan dess...uppehåll i 20 år...biljard...flytt till Västerås...och plötsligt kom en raketartad come-back...           

Lyssna när Ulf berättar om sin nystart i bangolfvärlden. 


Nov 8, 2021

Intervju med : Max Zakrisson, Sundsvall & Isabell Möller, Gulbergsbro & Carina Temmel, Sundsvall & Patrik Wass, Haga & Carolin Svensson, Tyresö & Eddie Söderlund, Sundsvall


Jun 6, 2021

Mari Aldrev, aktuell som ny i förbundsstyrelsen kommer med ny energi och stort engagemang. Mari ingår i ungdomskommittén och har mycket ny kunskap att tillföra bangolfen genom sin långa erfarenhet av arbete med en viktig grupp i samhället: människor med funktionshinder.


May 23, 2021

Möt Svenska Bangolfförbundets nya ordförande Mats Söderkvist som berättar om sin bakgrund inom sporten i allmänhet och inom bangolfen i synnerhet. Hur han ser på framtiden och vilka likheter och erfarenheter man kan dra nytta av från andra sporter...och mycket annat.