Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast


Mar 30, 2023

Anders Olsson, Uppsala är mer känd som toppspelare både inom Sverige och i internationella sammanhang. Nu har han tillträtt som förbundets sportchef, och det går inte att ta miste på hans stora engagemang att utveckla bangolfen i positiv riktning. 

Anders berättar om sig själv, jobbet, tankar och funderingar om bangolf i olika sammanhang och ser fram emot årets höjdpunkt: VM i Uppsala i höst.