Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast


Dec 20, 2020

Mediaspikens grundare Annelie Lundell berättar om sina 50 år i bangolfens värld. Följ med på 50 minuters blandade minnen och få en inblick i sportens utveckling uppdelat på två delar A och B.