Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast

Jul 29, 2022

En av världens bästa kvinnliga spelare - Karin Olsson - berättar om  framgång, träning, minnen, vad hon värdesätter högt inom bangolfen m.m.


Mar 20, 2022

En av världens bästa bangolfare kommer från Sverige och heter Carl-Johan Ryner. 

Calle berättar om sina tankar och ideer från grundträning till mästerskap och mycket annat. allting började 1989...


Feb 25, 2022

En presentation av Helene "Lena" Lindahl, anställd som Svenska Bangolfförbundets Generalsekreterare fr o m april-2022. 

Lena berättar om sin mycket breda erfarenhet av att arbeta inom olika organisationer inom idrotten