Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediaspikens podcast

Nov 19, 2021

Ulf  Swedberg började sin bana som bangolfare i Kungälv för 40 år sedan. Mycket har hänt sedan dess...uppehåll i 20 år...biljard...flytt till Västerås...och plötsligt kom en raketartad come-back...           

Lyssna när Ulf berättar om sin nystart i bangolfvärlden. 


Nov 8, 2021

Intervju med : Max Zakrisson, Sundsvall & Isabell Möller, Gulbergsbro & Carina Temmel, Sundsvall & Patrik Wass, Haga & Carolin Svensson, Tyresö & Eddie Söderlund, Sundsvall


Jun 6, 2021

Mari Aldrev, aktuell som ny i förbundsstyrelsen kommer med ny energi och stort engagemang. Mari ingår i ungdomskommittén och har mycket ny kunskap att tillföra bangolfen genom sin långa erfarenhet av arbete med en viktig grupp i samhället: människor med funktionshinder.


May 23, 2021

Möt Svenska Bangolfförbundets nya ordförande Mats Söderkvist som berättar om sin bakgrund inom sporten i allmänhet och inom bangolfen i synnerhet. Hur han ser på framtiden och vilka likheter och erfarenheter man kan dra nytta av från andra sporter...och mycket annat.


Mar 14, 2021

Micke Poduschkin har varit med i bangolfsammanhang i många år och tillhör begreppet färgstarka bangolfprofiler.  Efter ett försök i unga år som brottare insåg han att idrottskarriären fanns inom bangolf i stället. Efter ett antal år i landslaget mellan 1981-1997 samt även en gång som oldtimers syns han...